rijsoord banner

- Rijsoord, 16 October. Bij Koninklijk besluit van 3 october j.l., no. 21 zijn goedgekeurd de overgelegde wijzigingen in de statuten van de vereeniging "IJsclub en Omstreken", tot welke betrekking was het Koninklijk besluit van den 5 November 1902, no. 53.
- D.J. Huijzer, wien vrijdagmorgen j.l. het ontzettende ongeluk met de stoomtram trof, is den volgenden morgen morgen reeds in het Ziekenhuis te Dordrecht overleden.
- Voor het herhalingsonderwijs aan de openbare school hebben zich aangemeld 15 leerlingen, n.l. 12 jongens en 3 meisjes.

NB.
- 1906 Beverwijckstraat 1 Dirk Jan Huijzer (geboren Barendrecht, oud 31 jaren, broodbakker, wonende te Ridderkerk, ongehuwd) zoon van Joris Huijzer (koopman) en Adriana Catrina Swart (zonder beroep) wonende beiden te Barendrecht (Aangevers: Arien Kuijper, oud 52 jr., beambte in het Ziekenhuis en Anthonie van Krieken, oud 36 jaren, loopknecht)
bron: Dordrecht - tienjarige tafels overlijden 1900-1962

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard woensdag 17-10-1906 (No. 2994)