rijsoord banner

- Rijsoord, 29 Mei. Leest men van verscheidene plattelandsgemeenten, dat er in den laatsten tijd een fanfarekorps is opgericht, ook Rijsoord blijft hiermede niet achter. Een zevental leden toch der alhier bestaande Christelijke Zangvereeniging "Zingt den Heere" hebben zich een muziekinstrument aangeschaft uit de welbekende fabrek der Heeren Kessels te Tilburg. De heer M. Willemsteijn voor ons geen onbekende op het gebied der muziekkunst, heeft voorloopig de leiding van dit kleine koor op zich genomen. Het doel de zand te begeleiden. Wij wenschen het koor veel succes op hare onderneming en hopenm dat de tijd niet ver meer is, dat een flink fanfare of harmoniekorps alhier worde opgericht!

- Zondagavond jl. was de zeven-jarige P. De R. spelende op een stap, gelegen aan een sloot bij den Straatweg. Door haar al te groote dartelheid verloor zij haar evenwicht en viel achterover in de sloot. Zoo had ze al een poosje gelegen, toen daar juist de heer De B. voorbij kwam, die, eenig gespartel in de sloot hoorende, er op afging en wien het dan ook gelukken mocht, de kleine op het droge te trekken.

woensdag 30 mei 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2330