rijsoord banner

- Rijsoord, 6 September. Bij de Ned. Herv. Gem. alhier is tot predikant beroepen de heer A.A. van Stipriaan Luiscius, cand. te Utrecht.

- Op den 3en Juli j.l. bevonden zich drie knapen, W.L.A. van K., A.J.K. geheeten, in het bierhuis van P. Benne, staande aan de Westzijde alhier. Benen verwijderde zich even uit het lokaal en in dien tijd lichtten de drie knapen de toonbanklade en ontvreemdden daaruit een bedrag van f 3,50. Voor dit feit stonden zij Vrijdag j.l. terecht voor de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, alwaar het Openbaar Ministerie tegen ieder eene gevangenisstraf van 14 dagen eischte.

- Heerjansdam, 6 September. De door Burgemeester en Wethouders aan den Raad dezer ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 7 september 1904 (27e jg. No. 2774)