rijsoord banner

- Ridderkerk, 1 Mei. Door mejuffrouw A. v.d. Gijp alhier werd jl. Woensdag te 's-Hage de acte van onderwijzeres behaald.

- Ds. W. Verhoef, pred. bij de Gereformeerde kerk alhier, die voor het beroep naar Arnemuiden heeft bedankt, komt thans voor op het tweetal voor predikant bij dezelfde gemeente te Waddingsveen.

- De collecte voor de Kas voor hulpbehoevende studenten heeft bij de Gereformeerde kerk alhier opgebracht f 3,50.

- Rijsoord, 1 Mei. Onze postbode, Joh. Bestebreurtje, is in het bezit van een nest konijnen circa vier weken oud. Een van het achttal maakt een vreemden indruk, en is, hoewel gezond, toch een stumperd, daar het diertje geheel zonder ooren is, en bovendien nog blind.

zaterdag 2 mei 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1907