rijsoord banner

Evenals vorige jaren zijn ook dezen zomer een dertigtal Amerikaansche heeren en dames te Rijsoord (gemeente Ridderkerk) gelogeerd, van welke de meesten de schilderkunst beoefenen.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad 25-08-1894