rijsoord banner

- Rijsoord, 24 October. Zondag 29 October a.s. hoopt in de Ned. Herv. Kerk alhier des voormiddags ten 9 1/2 ure op te treden onze vorige predikant Ds. F.H. van Leeuwen, thans te Zundert.
- Wegens voortdurende ongesteldheid van haren directeur, den heer J.C. de Back, heeft de zangvereeiging "O. en U." het tijdelijke directeurschap opgedragen aan den heer M. Willemsteijn te Ridderkerk.;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 October 1905 nr. 2892 (28e jg.)