rijsoord banner

Rijsoord, 14 Augustus. De leden van de afdeeling "Eiland IJselmonde", der H.M. v.L. zijn tot eene vergadering bijeen geroepen op Dinsdag avond a.s., aanvang des avonds zes uur, bij Van Warendorp alhier te houden. Het doel der bijeenkomst zal zijn het bespreken der punten van beschrijving voor de 61e Algemeene vergadering Dinsdag 25 dezer te Woerden te houden.

zaterdag 15 augustus 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1937