rijsoord banner

- Rijsoord, 18 Maart. Als een hoogst zeldzaam geval zij vermeld, dat een schot, toebehoorende aan A. van 't Hof, wonende aan den Noldijk, drie levende kalveren ter wereld bracht.

- De Afdeeling "Eiland IJselmonde" der Holl. Maatschappij van Landbouw zal a.s. Vrijdagavond ten 7 uur op de zaal van den heer D. van Warendorp eene ledenvergadering houden, waarop mededeeling van ingekomen stukken, rekening van den penningmeester over 1901, en bespreking over het 25-jarig bestaan der Afdeeling gedaan zal worden.

- Na afgelegd examen op en 15 Maart j.l. zijn toegelaten tot de eerste klasse der Rijksnormaallessen 8 leerlingen, n.l.: A. Dam, M.C. Dam, C. Plaisier en J. Plaisier te Barendrecht; A.A. Emck te Heerjansdam en A.M.C. Dooge te Groote Lindt. Tot de voorbereidende klasse zijn toegelaten 5 leerlingen: K. Kleinjan te Groote Lindt, B.M. Wepster en J.B. Gijsbers te Hendrik-Ido-Ambacht; A. Bakker en T. Alderliesten te Ridderkerk.

woensdag 19 maart 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2518