rijsoord banner

- Rijsoord, 5 Mei. 23 Mei a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat Ds. S. Sleeswijk Visser, predikant bij de Gereformeerde Kerk, bevestigd werd als predikant bij de Ned. Herv. Gem. van Rijsoord c.a..
- Gedurende de maand April j.l. zijn aan het hulptelegraafkantoor behandeld 66 telegrammen, n.l. 26 verzonden en 40 ontvangen.
- De heer A.V., wonende te Zwijndrecht, kwam. j.l. Dinsdag per sootmfiets uit de richting Rotterdam, toen aan de Westzijde alhier de voorvork brak. In zijn val bezeerde zich de heer V. aan een der armen, doch kon per rijwiel van den heer Bestebreurtje zijne reis vervolgen.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 06-05-1911