rijsoord banner

- Rjsoord, 14 Augustus. Zondag 19 Augustus a.s. des voormiddags te half tien, hoopt in de Ned. Herv. kerk alhier op te treden Ds. Prins, te Groote Lindt.

- Evenals in andere plaatsen heeft het ongunstige weer der laatste dagen ook alhier heel wat schade aangericht in de boomgaarden en op de velden. De zoo zeer gevreesde aardappelziekte laat hare werking geducht voelen. De reeds gepikte erwten en het te veld staande koren hebben van de vele en zware regens hard geleden, terwijl het roten van het vlas ook reeds de nadeelige gevolgen er van heeft ondervonden.

- Gisterenmorgen was C.S. uit H.I.-Ambacht aan het rijden van waalmodder naar een weiland, gelegen in den Waalweg alhier. Op den straatweg gekomen, schrikte een der paarden, sprong op zijde, zoodat de wagen tegen een boom terecht kwam. Al slaande wisten de paarden zich los te werken, sloegen op hol en liepen in woeste vaart naar de woning van hun eigenaar. De voerman was inmiddels van den wagen gesprongen, welke bij het ongeval heel wat averij opliep.

woensdag 15 augustus 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2352