rijsoord banner

- Rijsoord, 25 Mei. Na gehouden overleg met den heer Arrondissements-Schoolopziener, is door Burgemeester en Wethouders der gemeente Ridderkerk besloten, gedurende de bestaande vacature van Hoofd der Openbare School alhier, den heer W.H. Lenselink, onderwijzer aan genoemde school, te belasten met de tijdelijke waarneming van die betrekking van Hoofd.
- Mej. C. Plaisier slaagde de vorige week voor het examen in de vrije- en ordeoefeningen.
- Bolnes, 25 Mei. Het was op Hemelvaartsdag een groote drukte in het binnenbosch van den huize "ten Donck", eigenaar de hoogedelgen. heer Groeninx van Zoelen. Er was een [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 26-05-1906