rijsoord banner

Rijsoord, 21 Juli. Thans zijn van gemeente wege op geruimen afstand zoowel van de Ned. herv. als van de gereformeerde kerk borden geplaatst met dit opschrift: "Aan wielrijders wordt verzocht, des Zondags van dit tot het volgende bord langzaam te rijden en geen signalen te gebruiken".

woensdag 22 juli 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1930