rijsoord banner

Rijsoord, 4 November. Toen de vorige week de heimachine in werking werd gesteld, dacht menigeen, dat het een en ander ongeluk met paarden niet zou uitblijven. Wel keken onze viervoeters vreemd op, als zij voorbij de machine moesten, ja, sommige haalden wel eens kuren uit, maar daar bleef het bij. Dinsdagmorgen echter kwam de molenaarsknecht van den heer K. te H.-I. Ambacht met het paard aan den kop vast gehouden, de Rijsoordsche brug afstappen, toen het paard, door het heien verschrikt, zich aan zijn geleider wist te onttrekken en met de karos achter zich er van door ging. Door het breken van het lemoen was het paard de karos spoedig kwijt en holde steeds door, tot het op den Achter-ambachtschen weg gegrepen werd. met eenige schade aan tuig en karos liep dit ongeval nog al vrij goed af.

woensdag 5 november 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2584