rijsoord banner

- Rijsoord, 14 Mei. De heer C. de Zeeuw is benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school te Heinenoord.

- Dubbeldam, 14 Mei. De heer J. de Bruijn, vroeger onderwijzer alhier, thans te Rotterdam, komt voor op de voordracht voor eene gelijke betrekking aldaar aan de school voor g.l.o. 3e klasse no. 7.

- De postbode J. Schoonderwoerd is op dienst verzoek eervol ontslagen. In zijne plaats is benoemd K. Kooiman aan den Rijksstraatweg alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 15 mei 1907 (30e jg.)