rijsoord banner

- Rijsoord, 2 November. Voor het herhalingsonderwijs van de openbare school heeft zich geen enkele leerling aangemeld.

- Naar men verneemt, bestaat, indien de noodige gelden daartoe aanwezig zijn, het voornemen, de Gereformeerde Kerk bij avonddiensten met gasgloeilicht te verlichten.

- Mej. H.G. Van Nes, die verleden jaar met eene Amerikaansche familie, mevrouw O'Sullivan de reis mede maakte naar San-Francisco (N.A.), werd door diezelfde dame uitgenoodigd te London, waar zij thans verblijf houdt, voorloopig de wintermaanden tot assistentie in het huishouden bij haar te passeeren. Bereidwillig werd door juffrouw Van Nes aan die uitnoodiging gehoor gegeven en vertrok Dinsdagmiddag jl. met de Batavier van Rotterdam. Wij wenschen onze dorpsgenoote een goede reis toe.

- Terwijl de molenaarsknecht J. De W. bezig was, een der zeilen aan te spannen, gleed zijne eene voet onderuit, met het gevolg, dat hij naar beneden viel en gekneusd aan de schouders huiswaarts werd gebracht.

- Tot hoofd der christelijke school alhier is benoemd de heer G. Meima, onderwijzer te Amsterdam.

zaterdag 3 november 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2375