rijsoord banner

- Rijsoord, 9 September. Dinsdag jl. wilde zich vrouw De J. naar haar zolder begeven, ten einde aldaar eenige werkzaamheden te verrichten. Bijna boven op de ladder zijnde, had zij het ongeluk uit te glijden. Zij viel en kwam met hare zijde op een stoel terecht, zoodat zij zich inwendig zeer kneusde.

- Bolnes-Slikkerveer, 9 September. Dinsdag had alhier plaats het feest ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin. Door zekere omstandigheid was 't onmogelijk het te doen plaats hebben op 31 Aug. 's Morgens te 9 ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 7 september 1904 (27e jg. No. 2774)