rijsoord banner

- Rijsoord, 4 November. Van het herhalingsonderwijs aan de Openbare School wordt door 6 leerlingen, allen jongens, gebruik gemaakt.

- Dinsdag j.l. heeft zich een geval van diphtheritus met doodelijken afloop voorgedaan in het huisgezin van M. Wilschut Mz.

- Naar men verneemt, is de heer J. Laaij, rijksveearts alhier, benoemd tot leeraar aan de Rijkslandbouw-winterschool te Dordrecht.

- Woensdagavond, omstreeks half zeven, werden de bewoners van den Waaldijk opgeschrikt door het getoeter van den brandhoren. Een flinke vlam sloeg uit den schoorsteen van het huis, bewoond door J. de Jong. Fluks waren enkele mensen op het dak geklauterd en weldra bleek, dat de brand in den schoorsteen woedde, die dan ook goed schoon uitbrandde.

- Sinds vele jaren ligt op het kerkhof bij de Ned. Herv. kerk alhier een steen. Menigeen had al eens beproefd, hem op zijne andere zijde te leggen, om te zien, wet er op dien kant vermeld stond. Ook de metselaars, die thans in de pastorie werkzaam zijn, was de lust bekropen, dien steen om te draaien en - het gelukte hun. De voorzijde, welke gaaf voor den dag kwam, is versierd met een engelenkop en fraai krulwerk. Ook staat er op gebeiteld: "Leert sterven". "Anno 1661" en het wapen van Rijsoord. Ouden van dagen het heugt nog, dat deze steen boven den ingang der pastorie is uitgebroken.

- Donderdagmiddag, omstreeks half vier, kwamen twee heeren op hunne stoomfiets de Rijsoordsche brug afrijden. Daar schoot opeens een hond op de voorste fiets toe, doch de berijder ervan wist nog tijdig af te houden. De tweede heer reed echter tegen den blaffer aan, waardoor bij met zijn motor omver viel en zich iets aan een der armen bezeerde. De hond zocht, jankende van pijn, een goed heenkomen.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 4 November. Van de werf van de heeren Jonker & Stans is te water gelaten het Rijnschip Trinitas, groot ...

NB.
Overledene Teunis Wilschut, leeftijd 5 jaar
Vader Maarten Wilschut
Moeder Dana Annetje Elshout
Plaats Ridderkerk
Datum overlijden 01-11-1904
Bron Ridderkerk 1904 -136
(rotterdam.digitalestamboom.nl)

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 5 november 1904 (27e jg. No. 2791)