rijsoord banner

- Rijsoord, 25 April. De heer C. Van Nes, alhier, zal dezen zomer met zijn vlas de kortrijksche methode van rooten toepassen, in het riviertje de Waal. Voor dit doel, worden voor rekening van genoemden heer, reeds een partij houten bakken vervaardigd.

- Heerjandam, 26 April. Tot onderwijzer aan de christelijke school alhier is benoemd de heer A. Maaskant te Ridderkerk.

zaterdag 27 april 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1801