rijsoord banner

- Rijsoord, 26 Maart. De uitslag van het toelatings-examen tot de Rijksnormaallessen en daaran verbonden Voorbereidende klasse is, dat zijn toegelaten:
tot de eerste klasse der R.N.L.: G.B. Slooff alhier, C. Sitton, G.H. Gerritsen en A. Sloof te Heerjansdam, J.G.H. de Borst te Bolnes, H. Groen te Dordrecht;
tot de Voorbereidende klasse: B. Bakker, J. Hardenbol, en L.P. Huijser te Slikkerveer, P. de Geus en A. van Driel te Grooet Lindt, A. van den Berg en C. Kooijman te Barendrecht, C. Lodder te Ridderkerk, C.H. Hamel te Bolnes.
- Blijkens publicatie van B. en W. zal het Hoofd der openbare school op vrijdag 2 April a.s. des avonds van 7-9 zitting houden tot het aannemen van nieuwe leerlingen voor de dagschool, waarvan het onderweijs aanvangt op Maandag 3 Mei a.s. De leerlingen, voor wie plaatsing wordt verlangd, moeten voor 1 Mei den zesjarigen leeftijd bereikt hebben, of dien in den loop van dit jaar bereiken. Aanvragen tot vrijstelling van schoolgeldbetaling kunnen worden ingebracht ter vergadering van B. en W., des Woensdags van 11-1 uur.
- Bij den landbouwer K. de Koning werd j.l. Dinsdagmorgen een kalf geboren, dat het gewicht van 130 pond had.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 27-03-1909 (no. 3247)