rijsoord banner

- Rijsoord, 28 Februari. Jl. Vrijdag begaf zich het zevenjarig zoontje van G.M. De Zeeuw alhier, in de nabijheid van de brug op het nachtijs en zakte er door. Gelukkig dat spoedig hulp kwam opdagen, waardoor de jongen met latten enz kon worden gered. Gisteren waren twee jongens schaatsenrijdende aan het zoogenaamde groenland gekomen, toen beiden er door zakten. Met behulp van den beurtschipper van den Oostendam en nog een persoon uit de buurt werden de jongens geholpen en kwamen er met een flink nat pak af. Hoewel het fel wintert, blijft het ijs gevaarlijk.
- Hekelingen, 28 Februari. heden zakte alhier een knaapje van 5 jaren door het ijs, met het treurig gevolg dat het levenloos werd ophaald.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 29 Februari 1888 (11de jg no. 1059)