rijsoord banner

Rijsoord, 7 Mei.
Door den gemeenteraad van Ridderkerk werd in zijn jongste vergadering besloten de Greenwich-tijd aan te nemen. De kerkeraad der Ned. herv. gemeente alhier heeft er echter de voorkeur aan gegeven voorloopig den Amsterdamsche tijd te behouden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 mei 1892 (15e jg.)