rijsoord banner

- Rijsoord, 18 Juli. Den werkman H. de Jong overkwam Vrijdag j.l. een ongeluk. Met nog enkele mannen aan het werk zijnde aan het stellen van kolommen voor een gasketel te Zierikzee, brak een der touwen. De zware, ijzeren kolom viel en kwam terecht op H. de Jong. Zwaar gewond bracht men hem naar het oude mannen- en vrouwenhuis, waar hij Zondagavond j.l. overleed.

- Maandagmiddag, omstreeks vijf uur, nadat de stoomtram eenige tijd gepasseerd was, zagen de werklieden, die aan het leggen der buizen voor de waterleiding werkten, dat het rietendak op de schuur der vlassersstelling van Aart Reedijk aan het branden was. Nadat Reedijk hiermee in kennis was gesteld, probeerde men den brand te stuiten, doch dit was vergeefsch werk. Men kon er zich dan slechts toe bepalen, om zooveel mogelijk uit de schuur en de woning te redden. De laatste werden dan ook eene prooi der vlammen. Door krachtige inspanning wist men de zwingelkeet, die niet geassureerd was, te behouden. Eenige boeren hooi, welke in de schuur waren geborgen en door den brand vernield werde, waren ook niet verzekerd. Woning, schuur en inboedel waren daarentegen, doch slechts heel laag, geassureerd. Men schrijft den brand toe aan het vallen van vonken uit de passeerende stoomtram.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 19 juli 1905 (28e jg. No. 2864)