rijsoord banner

Ridderkerk, 12 April. Het is ruim dertig jaren geleden dat B.A. Put, in dienst der gemeente is als kerkeknecht, klokluider, doodgraver en asch en vuilnisophaalder. Dikwerf heeft Put de klok geluid die ons ter kerke roep, veel asch en vuilnis heeft hij weg geruimd, voor veele dooden het graf gemaakt, alle niet zoovele benijdenswaardige baantjes, uitgeoefend tegen een karig loon. Een gratificatie mocht hem daarom voor dertig jaren trouwe dienstbetooning, aan kerk en gemeente bewezen, wel toegekend worden. Het spreekwoord mag in zijn geval niet worden: die de haver verdient, krijgt ze niet, 's werelds loon. Put gaat nog steeds ijverig voort die betrekkingen te vervullen, tot zoo lang een graf voor hem gedolven wordt, afgesloofd, zal het zijn hij is er geweest, dank voor alles.

zaterdag 13 april 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1797