rijsoord banner

- Rijsoord, 18 Juni. Werd in de vorige vergadering der vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek besloten, de leerlingen uit de hoogste klasse der Openbare School een uitstapje naar Oostvoorne te laten maken, in die van Donderdagavond j.l. is men, om verschillende redenen, hiervan teruggekomen en definitief besloten, een bezoek aan de Rotterdamsche diergaarde enz. te brengen, en wel op 16 Juli a.s.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 19 Juni. Op Woensdag 24 Juni a.s. namiddags 3 uur, zal ten Gemeentehuize alhier gelegenheid bestaan tot kostelooze vaccinatie. De ouders of verzorgers der ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 20 Juni 1908 (31e jg. No. 3169)