rijsoord banner

- Rijsoord, 20 Augustus. Jl. Zondag zou de dochter van Adr. Sloof alhier voor een rijtuig uitwijken. Zij werd daardoor aangereden door een fiets, met het gevolg dat de machine haar over het lichaam ging en de fietsrijder op den grond tuimelde. De jonge dochter kwam er gelukkig af met eenige scheuren in haar kleed, mijnheer de fietsrijder sprong overeind, besteeg haastig zijn stalen paard en ging er als de wind van door.

- Gisteren passeerden eenige kermiswagens op hunne reis van Rotterdam naar Dordrecht onze gemeente. De besturuder van een der wagens scheen al bijzonder veel haast te hebben, trachtte met een vaart over de brug te rijden, maar helaas! zijn paard viel en waren eenige mannen niet spoedig ter hulp gesteld, voerman, paard en wagen met deszelfs verderen inhoud van levende en doode waar, waren in ons heerlijk boezemwater "de Waal" terecht gekomen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 21 augustus 1895 (18e jg.)