rijsoord banner

LEZING MET LICHTBEELDEN IN C.M.
Wij herinneren aan de reeds eer der aangekondigde lezing over de aquarellen,
die Jkvr. Yma van Eysinga vervaardigde ter illustratie van Selma Lagerlöffs
beroemde boek „Nils Holgerssons wonderbare reis". Aan de hand van lichtbeelden
zal Mej. A.G. Ballintijn deze fraaie illustraties op 27 februari te 20 uur
in het Centraal Museum toelichten.
Gedurende de pauze bestaat gelegenheid een aantal dezer aquarellen te bezichtigen.

[https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=304&miadt=39&miaet=14&micode=UN_1956&minr=2216230&milang=nl&misort=dt%7Casc&mizk_alle=lichtbeelden%20eysinga&mibj=1926&miej=1960&miview=ocr]

Utrechtsch Nieuwsblad 25-5-1956