rijsoord banner

- Ridderkerk, 4 September. Bij Kon. Besl. van 1 dezer is benoemd tot griffier bij het kantongerecht alhier, mr. J.A. van der Mersch, advocaat en procureur te Amsterdam, tevens werkzaam ten parkette van den officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank aldaar.
- Rijsoord, 4 September. Doordat hij zich te veel voorover boog, geraakte Zaterdagmorgen j.l. een kleine 'peuter' bij de trambrug te water. Aan P. van Oorschot mocht het gelukken, het ventje weder op het droge te brengen.
- Bolnes-Slikkerveer, 4 September. Den 11en October 1905 werd door eenige heeren opgericht de vereeniging "Floralia". Door groote bijdragen van verscheidenen ingezetenen en ook [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 05-09-1906