rijsoord banner

Rijsoord, 19 April. Op Paaschmaandag gaf de Christelijke Zangvereeniging alhier eene uitvoering, die door een talrijk publiek werd bijgewoond en keurig geslaagd is. Ook de voordrachten in de pauze gedaan, voldeden uitnemend. Het talrijk opgekomen publiek betuigde meer dan eens door luid applaus zijne tevredenheid. De directeur, de heer A.R. Van Nes sloot met gebed de vergadering.

zaterdag 20 april 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1799