rijsoord banner

- Ridderkerk, 28 Februari. De Vereenigde tooneelisten onder directie van de heer Van Rosmalen en Kersten gaven heden avond eene uitvoering in de zaal van den heer Kasteelen alhier. Eerst werd opgevoerd "De Werkstaking", drama in één bedrijf. Bedoeld stukje werd aardig gespeeld, vooral de rol van "Doortje" werd goed vertolkt. Het tweede stukje was "Een kwaaddenkend Schoonpapa", blijspel in drie bedrijven. Het had veel secces, doch oneindig meer zou dit geweest zijn, als de rollen er beter "ingezeten" hadden. Na afloop begon een bal dat door belen bijgewoond werd.

- Deze gemeente zal eene leening aangaan van f 7500. Daarvoor zal de school te Bolnes met een lokaal vergroot worden en de Pruimendijk, die 400 M. lang is, in het midden van een straatje voorzien worden. De leening wordt aangegaan voor 20 jaar.

- Rijsoord, 1 Maart. Ds. W. Lamers, pred. alhier, komt voorop het viertal voor predikant bij de Hervormde gemeente te Middelburg.

zaterdag 2 maart 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1785