rijsoord banner

Rijsoord, 18 Juni. Werd er ten vorige jare steen en been- en niet ten onrechte geklaagd over den slechten stand der winteraardappelen, ook nu weer belooft de oogst der jammen nog niet veel. Verschillende oorzaken, als het leggen van z.g. oude poters, de koperworm en slakkenplaag werken hiertoe mede. Opmerkelijk is het, dat de akkers, waarin men nieuwe poters gestoken heeft, boven de andere uitmunten.

woensdag 19 juni 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2440