rijsoord banner

- Rijsoord, 12 Maart. De afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal Maandag 15 Maart a.s. des avonds te 7 uur ten huize van den heer G. Vink eene vergadering houden. De agenda bevat de beide volgende punten: Lezing van den heer J. Laaij alhier over de hoef van het paard: Bespreking over onderlinge brandverzekering door Mr. H.Ph. de Kanter te Haarlem.
- Bij den landbouwer P. Visser Bz. heeft dezer dagen een schaap 5 lammeren geworpen, waarvan er nog 4 leven.
- Een zeldzaam natuurverschijnsel deed zich Zaterdagavond jl. voor. Met tusschenpoozen vertoonde zich tussen 10 en 11 uur een maanregenboog. Telkens wanneer de volle maan door een witte wolk dreef, werd zij omsloten door een bleek lichtend cirkelveld, waarom de kleuren van den regenboog een fraaien rand vormden. Zelfs vertoonde zich een enkele maal een tweede om de eerste.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 13-03-1909 (no. 3243)