rijsoord banner

... Oost- en West-Barendrecht, van lieverlede een geheel vormende, liggen op
niet-onbeduidenden afstand van het station van den Staatsspoorweg, welke het eiland
over de breedte snijdt en een eind maakte aan zijn isolement.

Teekenachtig is het dorp Ridderkerk gelegen; vooral wanneer men komt van Bolnes,
dat tot de gemeente Ridderkerk behoort, evenzeer als de gehuchten Rijsoord en Slikkerveer.
Ridderkerk is een dier plaatsjes, welke men bij voorkeur op een afstand moet zien;
vanuit de verte allerliefst, doch naarmate men het doel nadert, gaat de illusie verloren.
Volgt men evenwel den beschaduwden weg van het dorp naar Rijsoord, dan bevindt men zich in een
echt Hollandsch landschap, met breede plassen en mooie luchten, die meermalen schilders uit
den vreemde verlokten om te Rijsoord eenigen tijd te vertoeven en die eigenaardige natuur
op het doek te brengen
.

De bevolking van het Overmaassche heeft in zooverre de gewestelijke kleeding behouden,
dat de vrouwen nog haar opvallend groote mutsen dragen,
Zuid-Hollandsche kleederdracht, breed, en op den rug neervallende; aan
weerszijden van het voorhoofd versierd met spiraalvormige ornamenten, die onwillekeurig
doen denken aan een stootwapen. Hierbij passen een halssnoer met stevig gouden slot
en oorhangers van hetzelfde edel metaal. Deze opvallende dos behoort echter niet meer
lot de daagsche kleeding. De mannen hebben niets opzienbarends dan soms een hoogen hoed
van opmerkelijk ouderwetsch fatsoen; ofschoon ook velen hunner op het hoofd een pet hebben,
al evenmin uitmuntend door edelftatsoen.

Is het eiland IJselmonde iets minder eenzelvig geworden, nu voor de bewoners de gemeenschap
met de naburige groote steden zoo vergemakkelijkt is, meer afgelegen bleven de overige
Zuid-Hollandsche eilanden, al verbond een stoomtram door den Hoekschen waard Beierland met Rotterdam.

De Hoeksche waard is een landstreek, gelegen tusschen de Oude Maas en ....

Nederland en zijne bewoners 1901 (Delpher)