rijsoord banner

- Slikkerveer, 11 Februari. De veld-ijsvlakte, jl. Woensdag nog geheel blank water, had, door de felle vorst van de vorige 2 nachten, in het vroege ochtenduur reeds eene dikte van 8 centimeter. De baan was gisteren voor het publiek toegankelijk.
Aangezien de afrastering nog niet weggenomen is en tenten enz., behoorlijk geheid, mede op de vlakte gebleven zijn, behoefden er geen verdere toebereidselen gemaakt te worden, en is dus de spiegelgladde baan volkomen gereed om de liefhebbers van het gezonde ijsvermaak te ontvangen.

- Bolnes, 9 Februari. Het bericht dat de heer J. TEN ZIJTHOFF, godsdienstonderwijzer bij de Nederl. Hervormde gemeente alhier, voor eene benoeming te Kralingen had bedankt, blijkt voorbarig geweest te zijn. Eerst gisteren is hij door den kerkeraad der Herv. Herv. gemeente te Kralingen benoemd. Het beroep is aangenomen.

- Zwijndrecht, 11 Februari. Op 's Konings verjaardag zullen de armen dezer gemeente eene extra bedeeling ontvangen. Ter bestrijding van de kosten circuleert eene lijst bij de ingezetenenen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 februari 1887 (no. 950)