rijsoord banner

Onbegrijpelijk Aanbod!
Wie voor dit saizoen nog niet gekleed is, wende zich tot G. STOK te Rijsoord, die stuurt franco door geheel Nederland, een Heeren-Costuum à f 12,--. Een Brillen Pak à f 7,50. Zend maat of maatpak, hetwelk mede wordt teruggezonden. STALEN voorhanden. Niet goed, uw geld terug.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 9 juli 1887 (10e jg.) No. 992