rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Juni. Heden is een aanvang gemaakt met het in orde brengen van het rijkstelefoonkantoor, waarvan wij hope, dat de opening niet lang meer op zich zal laten wachten.

- Ter algemeene kennisse zij gebracht, dat de gemeente-ontvanger ook in dit gedeelte der gemeente Ridderkerk gedurende het jaar 1904 zitting zal houden en wel in zijne woning van 12 tot 2 uur op de volgende data's: 2 en 20 Juli, 27 Augustus, 24 September, 22 Ocotber, 19 November en 17 December.

- Heerjansdam, 31 Mei. In de vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van den polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek zijn ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 juni 1904 (27e jg. No. 2747)