rijsoord banner

(advertentie) RIJSOORD.
De onroerende geoderen, te Rijsoord, aan den Straatweg en de Waal, op l.l. Woensdag door den Notaris T. PLANTENGA te IJsselmonde, ten verzoeke van de Wed. en erve van den heer J. Rijsdijk Pz in het openbaar geveild, zullen
op Woensdag 3 October 1906,
's voorm. 11 uren, in het Café van den heer G. Vink te Rijsoord, worden AFGESLAGEN.
Hoogste bod bij Veiling:
Perc. I (Woonhuis met Bouwschuur, Werf en Tuin e.a. groot 15 A. op c.) f 2750
Perc. II (Huis bevattende 3 woningen met Tuin e.a groot 6 A. 40 c.) f 700

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 29-09-1906 (No. 2989)