rijsoord banner

- Rijsoord, 13 Maart. Den 7en en 11en dezer had het schriftelijk en mondeling examen plaats tot toelating tot de Rijksnormaallessen alhier. De uitslag is als volgt: Toegelaten tot de voorbereidende 1e leerjaar G. Plaisier alhier, A. Willemstein te Heerjansdam en P.G. Van der Gijp, H. Lodder, H. Maaskant en Adrs Molendijk, allen te Ridderkerk, 2e leerjaar, J. Emck te Ridderkerk, W. Visser te Heerjansdam, W. Plaisier en J. Den Hartog te Hendrik-Ido-Ambacht, J. Van Schagen en A. Schippers te Slikkerveer. Tot de Rijksnormaallessen eerste klasse A.B. de Zeeuw alhier, P. Schuijer en P. Den Hoedt te Ridderkerk, P. Kranenburg te H-I. Ambacht. Tweede klasse C. Van Driel te Groote Lindt. Derde klasse J. Timmers te Heerjansdam.

- Donderdag 10 Maart a.s. hoopt de zangvereeniging O.U. alhier hare 16de jaarvergadering te houden in de openbare school. Genoemde vergadering is toegankelijk voor begunstigers met hunne dames, voor geintroduceerden en voor leden van den Bond van gemengde zangvereenigingen.

zaterdag 14 maart 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde