rijsoord banner

- Rijsoord, 6 Maart. Ten gevolge der zeer goede levenswijs van familie in de Nieuwe-Wereld gevestigd, zullen eerstdaags van hier weder eenige gezinnen vertrekken naar Roseland (Amerika). Te Roseland of Pollmanstad vindt men eene zeer groote fabriek, ingericht tot het maken van spoorwagens, waar de meeste nieuw aangekomen werk vinden en goed kunnen leven.
- Na dertien weken door het ijs verhinderd te zijn geweest, hebben jl. Maandag de vischers alhier de visscherij weer begonnen. Gelukkig kunnen zij van het doodvriezen der visch niets ontdekken.
- Door de Vereeniging "de school met den Bijbel" alhier besloten de bestaande school zeven meter te vergrooten.
- Bolnes, 7 Maart. Heden avond te half vijf ure werd alhier in tegenwoordigheid van de edel achtb. heeren Burgemeester en Werthouders en eenige leden vand en gemeenteraad de nieuwe ...;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 11 maart 1891 (14de jaargang; nr. 1373)