rijsoord banner

Afgelopen woensdag viel een van de hier verblijvende Amerikaanse toeristen door het kantelen van een plank uit zijn roeiboot in het water dat zeer met “kroos en gruit was bezet”. Van zwemmen kon geen sprake zijn. Dank zijn bijzondere vlugheid wist mijnheer weer in de roeiboot te klauteren, zodat dit ongeval met een weinig schrik en een onfrisse kleding afliep.
Jammer dat geen van zijn collega’s er bij was om er mooie schets van te maken.

Nieuwsblad van de Hoeksewaard en IJsselmonde 31-8-1894, foto 97, map385 (collectie Maliepaard)