rijsoord banner

- Ridderkerk, 27 Juli. Bij koninklijk besluit is de heer F.H. baron d'Aulnis de Bourouill, benoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Ridderkerk.

- Twee varkens van den landbouwer L.Z. Bz alhier, zijn aangetast door vlekziekte.

- Heden overleend alhier de oudste inwoner van ons dorp, de heer Willem Heinoordt, in den ouderdom van ruim 93 jaren. Tot voor weinige jaren was de overleden lid van den Raad dezer gemeente en tevens oudste wethouder, en genoot in die betrekkingen algemeene achting wegens zijn onbaatzuchting en onpartijdig karakter. Ridderkerk verliest in Heinoordt een harer beste burgers.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 28 juli 1894 (17e jg.)