rijsoord banner

- Ridderkerk, 4 Juli. Ten einde deel te nemen aan het in den a.s. winter te geven voorbereidend militair onderricht hebben zich hier 49 jongelingen aangemeld.

- Rijsoord, 4 Juli. Aan den heer J.P. van Woerkom te Groote Lindt is, op zijn verzoek, met 1 October a.s. eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de Rijksnormaallessen alhier.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 4 Juli. Vrijdagavond ontlastte zich boven deze gemeente een ontzettend onweder gepaard met regenbuien. De bliksem sloeg in een tuinmansschuurtje toebehoorende ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 juli 1905 (28e jg. No. 2860)