rijsoord banner

- Ridderkerk, 23 Januari. het openbaar ministerie bij het kantongerecht alhier heeft afstand gedaan van het ignesteld beroep tegen de vrijspraak in de zaak van den heer H.C. Stal, zalmvisscher te Heinenoord.
- Slikkerveer, 22 Januari. in het afegeloopen jaar 1890 werden alhier aan het telegraafkantoor ontvangen 1056 en verzonden 1134 telegrammen. In 1887 werd dit kantoor opengesteld, en in dit jaar bedroeg het 590 en 882. Dat dit getal van jaar tot jaar toeneemt, is wel een bewijs dat dit kantoor in eene groote behoefte voorziet.
- Bolnes, 22 Januari. Ds. A. Mulder, predikant bij de Christelijk Gereformeerde gemeente alhier, heeft dezer dagen eene uitdeeling gehouden van dekens aan vele behoeftigen te dezer plaatse, onverschillig tot welk kerkgenootschap zij behoorden! Inderdaad eens chool vorbeeld in deze dagen!

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 24 januari 1891 (14de jaargang)