rijsoord banner

- Rijsoord, 25 Augustus. Vrijdagavond reed de heer Adr. Huijser Mz., kalm en bedaard, per fiets op den Rijksstraatweg, steeds goed uitkijkend, of met het oog op de naderende stoomtram, zich gevaar voordeed. Opeens werd hij aangereden door den 15-jarigen M. van Kooten. Beiden vielen; de heer Huijser bkwam eenige lichte kwetsuren aan hand en been, terwijl zijne fiets licht beschadigd werd. Van Kooten bleef bewusteloos liggen. De heer Huijser verleende direct hulp. Na eenieg tijd kon de jongen zich per voet huiswaarts begeven. Zijne fiets was totaal onberijdbaar.

- Waar in deze courant voor eenige tijd melding werd gemaakt van een varken, dat 15 jongen had geworpen, zoo heeft men hier "meester boven meester". Een varken van den heer G. Vink wierp er 16 en een van den heer H. van der Linden 18.

- Zwijndrecht, 25 Augustus. Mej. F.J.J. Gotz van der Vet is met ingang van 1 September a.s. benoemd tot onderwijzeres aan de Bijzondere School, Hoofd de heer F.E. Boeschoten.

- Ten huizen van P.S. wonende alhier wijk A. no. 154a is een geval van roodvonk geconstateerd. Het bij de wet gevorderde kenteeken is geplaatst.

- Terwijl de famile van Ds. Van Lisdonk op reis is met vacantie, hebben zich dieven toegang verschaft tot den tuin...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 26 Augustus 1908 (31e jg. No. 3188)