rijsoord banner

Ondergeteekende neemt de vrijheid zich minzaam aan te bevelen
voor het leveren van WATERVERF voor Plafonds, Binnen- en Buitenhuizen, TUBESVERF
voor Decoratie- en Kunstschilders, Holl. doffe SCHOOLBORDENVERF, Chemisch zuivere Holl.
LOODWIT, onvermengd en door zegel gewaarborgd, ZINKWIT, ROODE MENIE, IJZERMENIE enz
A.C. HOFMAN Pzn., Agentuur en Commissiehandel, Dordrecht, Voorstraat No. 396rood.

Dordrechtsche Courant 12-08-1888