rijsoord banner

- Ridderkerk, 13 Juni. Nog zijn gevallen van mond- en klauwzeer geconstateerd bij: de Wed. P. Plaisier a.d. Waaldijk onder 15 melkkoeien, loopende in eene weide aan den Dordtschen straatw3eg; bij M. van Kooten te Rijsoord, bij één melkkoe, staande in eene stal nabij zijne woning; bij Wm. van Gilst aan den Dordtschen Straatweg onder 4 mestkoeien, loopende in eene weide nabij het Zwaantje.
- Burgemeester en Wethouders hebben aan den heer Adr. Pot Az. te Slikkerveer, vergunning verleend tot het bouwen van een woonhuis op het perceel kadastraal bekend in Sectie A. no. 3311.
- J. van Oossanen, loteling der lichting 1910, is, als voorloopig voor den dienst ongeschikt, naar huis gezonden.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 14-06-1911