rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Januari.
Op het zestal te Steenwijk komt o.a. voor ds. Sleeswijk Visser, predikant alhier.

- In de jl. Zondagmorgen gehouden godsdienstoefening maakte onze geachte leeraar ds. Sleeswijk Visser bekend voor het beroep naar de doleerende gemeente te Haarlem te hebben bedankt. De algemeene blijdschap in onze gemeente was zeer groot.

- Jl. Vrijdag hield ds. Fortuin van Barendrecht alhier in het gebouw van de school met de Bijbel eene rede over het hooger odnerwijs op gereformeerden grondslag. Ruim vierhonderd hoorders woonden deze vergadering bij. De collecte aan den uitgang van het gebouw gehouden tot steun van voornoemd onderwijs, bracht niet minder dan twee en veertig gulden op.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 24 januari. De kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente alhier, heeft het verzoek om de reformatie der kerk ter hand te nemen afgewezen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 Januari 1888 (11de jg no. 1049)