rijsoord banner

De stad Enkhuizen met hare artistieke gebouwen wordt thans druk bezocht door Fransche, Engelsche en Amerikaansche schilders. Ook een gezelschap kunstenaars uit Australie neemt daar hetgeen overbleef van die weleer zoo bloeijende koopstad op.

De Dordrechtsche Courant 10-08-1884