rijsoord banner

Rijsoord, 30 Mei.
In Rijsoord wel eens berucht geweest om zijne kerkelijke twisten, niet minder beroemd is en zal het blijven om zijn natuurschoon. Vraag het de Rotterdammers en Dordtenaars maar eens. Zij zullen u met genoegen vertellen, hoe ze menig aangenaam uurtje te Rijsoord gesleten hebben, hoe ze genoten hebben van het heerlijke vergezicht dat het "Rijsoordsch koffiehuis" biedt. De Hemelvaartsdag is daar, om u zulks te bewijzen. tal van stedelingen, zoowel per as, te paard of te voet gekomen, hebben dien dag ons anders zoo rustig zo stil plaatsje bezocht. En dat Rijsoord tot in het verre westen zelfs een goeden naam heeft, blijkt hieruit, dat reeds een viertal Amerikaansche dames en heeren hier vertoeven, ten einde de vele schoone vergezichten op het doek te brengen. Naar men verneemt zullen nog meer meer Amerikanen den zomer hier doorbrengen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 1 juni 1892 (15e jg.)