rijsoord banner

- Rijsoord, 30 Mei. Terwijl de muziekvereeniging "Eensgezindheid" j.l. Maandagavond op het balcon van het Rijsoordsch koffiehuis aan het repeteeren was, zaten tal van jongens, waaronder de ook de tienjarige C.S. bevond, op de leuning van de Walbrug. Opeens viel hij er af en de Waal in. Door het toesteken van een stok wist G. Bestebeurtje Pz., hem naar den kant te trekken, zoodat dit ongeluk goed afliep. 't Is te hopen, dat zulks voor de jeugd en de ouderen eene waarschuwing mag wezen, de brugleuning niet voor zitplaats te gebruiken.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 31-05-1911